Παράταση διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο στο βιολογικό Γαργαλιάνων

Παράταση διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο στο βιολογικό Γαργαλιάνων

Σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, συγκαλείται για σήμερα στις 11.00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, με μοναδικό θέμα την παράταση του διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο στο βιολογικό καθαρισμό. Το θέμα, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, έχει ως εξής: «Παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 5 της Πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” και ορισμός νέων καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης-αξιολόγησης προσφορών».

Στην πρόσκληση αναγράφεται ότι «η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως, καθώς πρέπει να έχει ενημερωθεί το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για τις νέες ημερομηνίες πριν από τις 29/11/2022 (αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)».

Του Ηλία Γιαννόπουλου