Παράταση για ολοκλήρωση έργου οδικής ασφάλειας σε πλημμυρόπληκτες περιοχές της Μεσσηνίας

Παράταση για ολοκλήρωση έργου οδικής ασφάλειας σε πλημμυρόπληκτες περιοχές της Μεσσηνίας

Παράταση μέχρι τέλος του Νοεμβρίου δόθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμυρόπληκτων περιοχών της Μεσσηνίας», που είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Το έργο εκτελείται από τον εργολάβο Ηλία Μέγγο και προβλέπεται να γίνει η βελτίωση και η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, κατά προτεραιότητα στην 1η, στην 3η, στην 10η, στην 4η, στην 8η και στη 18η επαρχιακή οδό.

Εργασίες
Οι εργασίες συνίστανται κυρίως σε ασφαλτοστρώσεις, στην κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων ή τοίχων αντιστήριξης, στη διάνοιξη και τον καθαρισμό τάφρων, στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και στην ασφάλιση του έργου.

Μέχρι τώρα έχει εκτελεσθεί ποσοστό 80% περίπου των εργασιών. Συγκεκριμένα, έχουν εκτελεστεί εργασίες ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα συνολικού μήκους 1,7 χλμ. στο τμήμα Ριζόμυλος – Τζάνε της 9ης επαρχιακής οδού, ασφαλτικές εργασίες στην 7η επαρχιακή οδό πλησίον ορίων νομού, εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, διαμόρφωση εισόδων τεχνικών κ.λπ. στην 8η επαρχιακή οδό πριν από την είσοδο του Στρεφίου, εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης και επενδεδυμένων τάφρων στην 9η επαρχιακή οδό πλησίον της Κορώνης.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που υπολείπονταν στην 9η επαρχιακή οδό πλησίον της Κορώνης, σε μήκος 800 μ.

Λόγοι παράτασης
Στην απόφαση αναφέρεται ότι από την αρμόδια υπηρεσία δόθηκε μέσα στη χειμερινή περίοδο εντολή στον ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τοίχου αντιστήριξης σε επικίνδυνη θέση στην 9η επαρχιακή οδό και επενδεδυμένων τάφρων, και καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες, οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τη βελτίωση του καιρού.

Επιπλέον, από τον ανάδοχο έχει ζητηθεί η εκτέλεση νέων εργασιών, όπως η τοποθέτηση στηθαίων, που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο και απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Τέλος, δόθηκε πρόσφατα εντολή στον ανάδοχο από το διευθυντή της υπηρεσίας να προχωρήσει σε εκτέλεση και άλλων εργασιών ασφαλτοστρώσεων σε επικίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύου, και συγκεκριμένα στο τμήμα της 9ης επαρχιακής οδού πλησίον της εισόδου Κορώνης, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας.Επιπλέον, έχει δοθεί εντολή για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, καθώς και οριοδεικτών σε θέσεις της 8ης επαρχιακής οδού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη.

Της Βίκυς Βετουλάκη