Παράταση ολοκλήρωσης για δύο οδικά έργα

Παράταση ολοκλήρωσης για δύο οδικά έργα

Παράταση για ολοκλήρωση έλαβαν δύο οδικά έργα της Μεσσηνίας, με αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το πρώτο έργο στο οποίο δόθηκε παράταση, έως το τέλος του χρόνου, είναι η «Συντήρηση – βελτίωση 7ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάτω Μέλπεια – Στάσιμο – όρια Νομού)», προϋπολογισμού 460.000 ευρώ.

Το δεύτερο έργο για το οποίο εγκρίθηκε παράταση είναι ο «Δημοτικός δρόμος από 9η επ.ο. Κορώνη – Βασιλίτσι προς συνοικισμό Λιβαδάκεια του Δήμου Πύλου-Νέστορος», προϋπολογισμού 241.000 ευρώ.

Με το εν λόγω έργο γίνεται βελτίωση του δρόμου Μεμί – Λιβαδάκεια μήκους 2.200 μέτρων, με τοπικές διαπλατύνσεις για τις οποίες θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά και επενδεδυμένες τάφροι για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ενώ θα γίνει ασφαλτόστρωση τμημάτων του δρόμου με φθορές.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 95% περίπου των εργασιών, ενώ υπολείπονται ακόμα να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης των πινακίδων.

Ο κύριος λόγος για την παράταση του συνολικού χρόνου του έργου είναι η ολοκλήρωση της σύνταξης των επιμετρήσεων και κατόπιν αυτών η σύνταξη και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Η δε παράταση δόθηκε μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Και στα δύο έργα ανάδοχος είναι ο εργολάβος Ηλίας Μέγγος.