Προχωρά η βελτίωση του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Νικόλαο

Προχωρά η βελτίωση του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Νικόλαο

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντάσσεται στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 το έργο βελτίωσης του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Νικόλαο Λεύκτρου, στο Δήμο Δυτικής Μάνης.

Η δημόσια δαπάνη του εν λόγω έργου, το οποίο υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού” και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ανέρχεται σε 900.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και ανάπλασης της παραλιακής οδού του Αγίου Νικολάου, στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, προβλέπεται η αποξήλωση όλων των υλικών επίστρωσης της οδού, ενώ απομακρύνονται τα υφιστάμενα σήμερα πεζοδρόμια, όπως και ο αστικός εξοπλισμός, καθώς και οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού.

Η τελική επίστρωση της επιφάνειας θα είναι από κυβόλιθους, ενώ σε ορισμένα σημεία που έχει οριοθετηθεί το πεζοδρόμιο, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί τα υλικά επίστρωσης, θα τοποθετηθούν αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει, επίσης, νέα φωτιστικά σώματα, δοχεία απορριμμάτων και δοχεία για την ανακύκλωση απορριμμάτων.