Στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Μεσσηνίας

Στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα οδικής  ασφάλειας στο δίκτυο της Μεσσηνίας

Το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, από το νέο έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά έργα βελτίωσης για την ασφάλεια στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, παίρνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με προχθεσινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομιών, Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλη την επικράτεια, εξαιρουμένων των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης. Πρόκειται για επεμβάσεις σε περίπου 5.902 θέσεις ΜΟΑ από το σύνολο των 7.000 θέσεων που προέκυψαν από μελέτη που εκπονήθηκε. Οι υπόλοιπες περίπου 1.100 θέσεις ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 323.718.554,95 ευρώ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες περιοχές, 14.61% και συγκεκριμένα 45.240.799,02 ευρώ.

Παρεμβάσεις
Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που θα υλοποιηθούν τα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα οριστικοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες θα ανατεθούν με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδικών μεταφορών. Οι μελέτες του προγράμματος οδικής ασφάλειας έχουν ολοκληρωθεί από την Εγνατία Οδό ΑΕ, και προτείνουν παρεμβάσεις σε περίπου 7.000 επικίνδυνες θέσεις, που εκτείνονται σε 2.500 χλμ. οδικού δικτύου και αφορούν σε 80 οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Η υλοποίηση του Προγράμματος θα γίνει από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ και τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εργασίες ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.

Επίσης, τοπικά προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κ.λπ.

Σε 618 σημεία
Με την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπεται να υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση και περιλαμβάνει έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και στους 5 νομούς της Περιφέρειας. Τα έργα αφορούν σε συνολικά 618 θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ).Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ορισθεί για τις 15 Μαρτίου του 2023, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26 Απριλίου του 2023 και η σύβαση για την εκτέλεση του έργου να υπογραφεί στις 23 Οκτωβρίου του 2023.

Το έργο στοχεύει:

-Στη βελτίωση της λειτουργίας και ασφάλειας του οδικού δικτύου συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων

-Στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (άμεσης και έμμεσης) με την τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου

-Στην ενσωμάτωση στοιχείων έξυπνης τεχνολογίας στο τομέα των μεταφορών και την εισαγωγή τους στο δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Οι κύριοι ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι οι χρήστες των οδικών δικτύων (εθνικών και περιφερειακών), οι περιφερειακές οικονομίες και οι τοπικές κοινωνίες. Λόγω της μεγάλης χωρικής διασποράς των επεμβάσεων οδικής ασφάλειας το έργο θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Της Βίκυς Βετουλάκη