Συνέδριο για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων

Συνέδριο για την ενεργειακή  αξιοποίηση των απορριμμάτων

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα και τη συμμετοχή 30 σημαντικών ομιλητών πραγματοποιείται σήμερα το επιστημονικό-επενδυτικό συνέδριο «Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων – βιομάζα – κυκλική οικονομία – ΑΠΕ» σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. H εκδήλωση θα εστιάσει στις νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στη βιομάζα-βιοαέριο.

Στο πλαίσιο των επίκαιρων θεματικών ενοτήτων της θα εξεταστούν διεξοδικά θέματα που περιλαμβάνονται στις τρέχουσες προσαρμογές του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ανάμεσα σε αυτά: Το νέο Δίκτυο Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης. Οι Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ). Τα δευτερογενή προϊόντα και τα δευτερογενή καύσιμα. Η άμεση προοπτική της ενεργειακής αξιοποίησης Βιομάζας – Βιοαερίου- Βιομεθανίου στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Επιστημονικός εταίρος της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και διοργανωτές, η Α Energy και το ΣΔΙΤ Forum. Συμμετέχει, επίσης, σειρά αξιόλογων επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών φορέων.