«Τίποτα δε μας ανήκει εκτός από το χρόνο»

«Τίποτα δε μας ανήκει εκτός από το χρόνο»

Σενέκας (4 μ.Χ. – 65 μ.Χ. Ρωμαίος φιλόσοφος)