18 Δημοτικοί Σύμβουλοι Τριφυλίας ζητούν σύγκληση του Σώματος για αναπλάσεις Φιλιατρών

18 Δημοτικοί Σύμβουλοι Τριφυλίας ζητούν σύγκληση του Σώματος για αναπλάσεις Φιλιατρών

Σε συνέχεια αποφάσεων Κοινότητας Φιλιατρών & ΠεΣυΠ αντί της ολικής ανάπλασης πλατείας

Τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ζητούν εγγράφως από τον πρόεδρο του Σώματος 18 δημοτικοί σύμβουλοι για ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στα Φιλιατρά αντί της προωθούμενης (μόνο) ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών.

Στο αίτημά τους, με χθεσινή ημερομηνία, προς τον κ. Αυρηλιώνη, αναγράφεται: «Σε συνέχεια απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου παρακαλούμε για την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010, με θέμα: “Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 39/2022 Ομόφωνης Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, που αφορά σε πρόταση έργου: Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης – Αναζωογόνησης του κέντρου των Φιλιατρών”.

Επισυνάπτεται η 39/2022 Ομόφωνη Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών».

Το αίτημα υπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Αλευράς Παναγιώτης, Καναλουπίτης Χαράλαμπος, Κοροβίλας Αγγελής, Τσαφαράς Παναγιώτης, Αδρακτάς Γιάννης, Αλεξοπούλου Σταματία, Ανδρινόπουλος Στάθης, Ανδρινοπούλου – Καμπύλη Μαγδαληνή, Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Δριμής Δημήτρης, Κατσίβελας Παναγιώτης, Κατσούλας Γιάννης, Κουκούμης Σαράντος, Μερκούρης Γιάννης, Παναγιωτοπούλου Χάιδω, Πανουσιοπούλου Μαρία, Παρασκευόπουλος Γιάννης (Πηγαδούλιας), Τσακανίκας Γεώργιος.

Του Ηλία Γιαννόπουλου