20 εκατ. για έργα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια, εκ των οποίων 3,11 στη Μεσσηνία

20 εκατ. για έργα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια, εκ των οποίων 3,11 στη Μεσσηνία

Με εξαιρετικά αυστηρό χρονοδιάγραμμα και απειλή απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης

Με γρήγορες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου που αφορά στη βελτίωση της ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρών, πρέπει να προχωρήσει η Περιφέρεια. Κι αυτό, γιατί, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε προχθές, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτος, δηλαδή σε 15 ημέρες, πρέπει να έχει γίνει ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης του έργου και μέχρι Μάιο να υπάρχουν ανάδοχοι.

Στη Μεσσηνία, για αυτή την κατηγορία έργων, αντιστοιχούν 3.115.000 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, τα δύο υπουργεία προχώρησαν στην ένταξη έργων Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της δράσης που αφορά έργα ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυστηρές προθεσμίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 294.999.439,40 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών, μέχρι 31/12/2022 θα πρέπει να έχει αναρτηθεί περίληψη διακήρυξης του έργου και μέχρι 31/5/2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Με το πέρας των ημερομηνιών αυτών όσες προτάσεις δεν έχουν πετύχει τους στόχους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31η/12/2025 και οι εργασίες από τους αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/9/2025.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, καλύπτοντας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόσκληση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 επικίνδυνα σημεία έκτασης 2.500 χλμ. του δικτύου.

Τα έργα

Σύμφωνα με την προχθεσινή κοινή υπουργική απόφαση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιούται συνολική χρηματοδότηση ύψους 20.000.000 ευρώ για έργα βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, τα οποία αναλύονται στα εξής υποέργα:

-Κατασκευή σύνθετου κόμβου στη συμβολή των οδών Π.Ε.Ο. και Π.Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους (διυλιστήρια motor oil) και διαμόρφωση Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών από ισόπεδο κόμβο αρχαίας Κορίνθου έως ισόπεδο κόμβο Λέχαιου, 4.563.000 ευρώ. Επικουρικές δράσεις έργου: Απαλλοτριώσεις 200.000 ευρώ. Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 20.000 ευρώ. Ευφυείς δράσεις και συστήματα πρόληψης παρακολούθησης έλεγχου προστασίας και προειδοποίησης 217.000 ευρώ

Βελτίωση ισόπεδου κόμβου Μυκηνών, 2.555.000 ευρώ. Επικουρικές δράσεις έργου: Απαλλοτριώσεις 300.000 ευρώ. Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 20.000 ευρώ

-Βελτίωση – κατασκευή τμήμα από χ.θ. 35 + 500 έως Μολάους της Ε.Ο. Χάνια – Κροκεές – Μονεμβασιά, 6.500.000 ευρώ. Επικουρικές δράσεις έργου: Απαλλοτριώσεις 254.417,68 ευρώ. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 199.200 ευρώ. Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 46.382,32 ευρώ

-Αναβάθμιση ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 2.200.000 ευρώ

-Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 3.115.000 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη