2,8 εκατ. ευρώ για την οδική ασφάλεια στους δρόμους της Καλαμάτας

2,8 εκατ. ευρώ για την οδική ασφάλεια στους δρόμους της Καλαμάτας

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση για παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο αστικό δίκτυο της Καλαμάτας. Η πρόταση είχε υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και πρόκειται για ακόμα μία διεκδίκηση του Δήμου Καλαμάτας που εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση, κάτι για το οποίο ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του.

Χρηματοδότηση
Σύμφωνα με τη μελέτη, εναρμονιζόμενος με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, και με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου της πόλης, ο Δήμος Καλαμάτας είχε υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του υπουργείου Εσωτερικών, με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης, εφόσον οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε συγκεκριμένα τμήματα του λειτουργούντος οδικού δικτύου του αστικού ιστού.

Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και περιλαμβάνουν όλα τα τεχνικά σχέδια, τις απαιτούμενες εκθέσεις σκοπιμότητας και περιγραφής, καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης, προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση και να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για να κατασκευασθεί.

Παρεμβάσεις
Με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας εντός της πόλης της Καλαμάτας, θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε 230 επικίνδυνα σημεία. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειακών παρεμβάσεων:

-Βελτίωση 205 επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών: Αντικατάσταση υλικού διαβάσεων με τοποθέτηση κυβόλιθων για μεγαλύτερη αντοχή, διασφάλιση των προδιαγραφών με τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ, εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού διαβάσεων, με ηλιακά πάνελ, σε διαβάσεις με μειωμένη ορατότητα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού

-Αντικατάσταση περίπου 4,7 χλμ. οδοστρώματος με αντιολισθηρή άσφαλτο σε κρίσιμα σημεία.

Οι παραπάνω επιφανειακές παρεμβάσεις αποτελούν μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος, η υλοποίηση των οποίων δεν επιφέρει αλλαγή στην υφιστάμενη κυκλοφορία, αφού δεν προστίθεται κάποια νέα υποδομή (όπως νέα σήμανση ή αλλαγή της διατομής της οδού), αλλά βελτιώνεται η υπάρχουσα με υλικά που βοηθούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.