Αναστολή κατεδαφίσεων δασικών αυθαιρέτων και προστίμων με εγκύκλιο του ΥΠΕΝ

Αναστολή κατεδαφίσεων δασικών αυθαιρέτων και προστίμων με εγκύκλιο του ΥΠΕΝ

Αρκεί μια αίτηση τακτοποίησης και 250 ευρώ στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου

Φρένο σε κατεδαφίσεις και πρόστιμα δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις βάζει νέα εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, Κωνσταντίνου Αραβώση, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους υποβάλλουν αίτηση τακτοποίησης στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου με παράβολο των 250 ευρώ.

Η νέα εγκύκλιος δίνει οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες για την αναστολή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, τη μη επιβολή νέων, αλλά και την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης για όσα αυθαίρετα έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στη διαδικτυακή πλατφόρμα των οικιστικών πυκνώσεων.

Εγκύκλιος

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις (πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης) αναστέλλονται μετά την ηλεκτρονική υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο (κύριο, νομέα ή κάτοχο κατοικίας) του σχετικού αιτήματος για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4685/2020.

Ακολούθως, το οικείο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών θα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία έχει βεβαιωθεί η επιβολή ειδικής αποζημίωσης προκειμένου να γίνει αναστολή είσπραξής της,σύμφωνα με την τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμου (χρηματικό κατάλογο) που εξεδόθη από την οικεία Δασική Αρχή.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ομοίως από τον κάθε υπόχρεο κατά τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο. Η σχετική αίτηση συνιδιοκτητών υποβάλλεται διά εκπροσώπου αυτών (των συνιδιοκτητών), ορισθέντος με υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδοτώντας την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει ειδικώς η σχετική ΚΥΑ.

Στις περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κατεδάφισης, επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που υπεβλήθη αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις για τις οικιστικές πυκνώσεις το ακίνητο εξαιρείται από την κατεδάφιση τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος.

Στο πλαίσιο αυτό οι κατά τόπους διευθύνσεις δασών ενημερώνουν εγγράφως τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων για την εφαρμογή της απόφασης προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Χαμηλή συμμετοχή ιδιοκτητών

Με τις ευνοϊκές αυτές προβλέψεις, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να δώσει ώθηση στην επιχείρηση δηλώσεων και καταγραφής των δασικών αυθαιρέτων, καθώς μέχρι τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ecopress, στους δύο μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας, είναι εξαιρετικά χαμηλή η συμμετοχή των ιδιοκτητών.

Από τις 5 Οκτωβρίου 2022 που άνοιξε η πλατφόρμα του Κτηματολογίου για τα δασικά αυθαίρετα έχουν υποβληθεί μόλις 350 δηλώσεις, ενώ οι διερευνητικές επισκέψεις στην ψηφιακή πύλη δεν ξεπερνούν τις 1.000.

Το σύνολο των δηλωμένων γεωτεμαχίων φτάνουν μόλις τα 546 στρέμματα, όταν οι εκτιμήσεις για την έκταση που καταλαμβάνουν τα δασικά αυθαίρετα σε οικιστικές πυκνώσεις ανέρχονται σε 600.000 στρέμματα. Οι  υπολογισμοί του ΥΠΕΝ εκτιμούσαν ότι θα γίνουν περί το 1 εκατομμύριο δηλώσεις δασικών αυθαιρέτων.

Η προθεσμία των δηλώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και ήδη συζητείται στο ΥΠΕΝ να δοθεί τρίμηνη παράταση μέχρι το Μάρτιο του 2023.