Ανατέθηκαν στατική και αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη της «Περιστεριάς»

Ανατέθηκαν στατική και αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη της «Περιστεριάς»

Συμβάσεις για τη σύνταξη μελετών που αφορούν στην προστασία και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς υπέγραψε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Το δε συνολικό έργο ανάδειξης  του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς είναι ενταγμένο χρηματοδοτικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στατική μελέτη
Ειδικότερα, με αποφάσεις της ΕΦΑ ανατέθηκε η οριστική στατική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει οριστική πρόταση επεμβάσεων στερέωσης, επισκευής ή ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις της εγκριτικής απόφασης της προμελέτης, και αποτίμηση της φέρουσας κατασκευής μετά τις τις επεμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς (μέσω απλών ή προηγμένων υπολογιστικών προσομοιωμάτων του συνόλου του μνημείου καθώς και τμημάτων του, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις προτεινόμενες επεμβάσεις), την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων επεμβάσεων ή/και την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων, με τρόπο ώστε να τεκμηριώνεται η επιρροή των προτεινόμενων μέτρων στη μηχανική συμπεριφορά του επισκευασμένου φορέα.

Αρχιτεκτονική μελέτη
Επίσης, ανατέθηκε η οριστική αρχιτεκτονική μελέτη η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη της προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων του χώρου και τη μελέτη προστασίας και διαμόρφωσης χώρων εξυπηρέτησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Αναλυτικά, θα περιλαμβάνει:

-Μελέτη αποκατάστασης των μνημείων του χώρου

-Διαμόρφωση του φυλακίου της εισόδου

-Σχεδιασμό χώρων υγιεινής, πωλητηρίου και χώρου πληροφόρησης

-Σχεδιασμό χώρου στάθμευσης, χώρων σκίασης και των υπαίθριων καθιστικών για τους επισκέπτες

-Σχεδιασμό των διαδρομών περιήγησης εντός του αρχαιολογικού χώρου με πρόνοια για ΑμεΑ

-Σχεδιασμό των στεγάστρων των θολωτών τάφων.

Της Βίκυς Βετουλάκη