Δήμος Τριφυλίας: Νέες παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης έργων

Δήμος Τριφυλίας: Νέες παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης έργων

Τρίτη σε οδό Δεκατεσσάρων Φιλιατρών & τέταρτη σε φωτισμό Σταδίου Φιλιατρών

Εγκρίσεις χορήγησης παρατάσεων προθεσμίας εκτέλεσης έργων αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας. Η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα ότι «εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)” (Α.Μ. 44/2018) για έξι (6) μήνες από την προηγούμενη παράταση, ήτοι έως 29/5/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. Ο κ. Κατσούλας ψήφισε λευκό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 331/2022». 

Επίσης, η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα ότι «εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών” (Α.Μ.66/2018), για πέντε (5) μήνες από το τέλος της προηγούμενης παράτασης, ήτοι έως 6/5/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. Ο κ. Κατσούλας ψήφισε λευκό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 325/2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου