Δήμος Τριφυλίας: Οι αντισυνταγματικές διατάξεις στην Οικονομική Επιτροπή

Δήμος Τριφυλίας: Οι αντισυνταγματικές διατάξεις  στην Οικονομική Επιτροπή

Αλευράς και Κατσούλας θέτουν θέμα νομιμότητας συγκρότησης της Ο.Ε.

Την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκροτήσεως της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, και επίσης μεταφέρθηκαν αποφασιστικές αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Ο.Ε., θέτουν στην Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας ο Παναγιώτης Αλευράς και ο Γιάννης Κατσούλας.

Ο δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Παναγιώτης Αλευράς, τη Δευτέρα, για τη συνεδρίαση της Ο.Ε. που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη 1.00 μ.μ., απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία της, στο οποίο αναγράφεται: «Κύριε πρόεδρε και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως γνωρίζετε:

1. Με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις που αφορούσαν: α) στον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, καθώς και των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων και β) στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικά Συμβούλια στις παραπάνω Επιτροπές.

2. Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν μπορούν πλέον να παίρνουν αποφάσεις με την παρούσα σύνθεσή τους.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος: “Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.”.

4. Σε αναρτήσεις αποφάσεων της 52ης τακτικής συνεδρίασης της Οικ. Επιτροπής στις 5/12/22 δεν αναφέρεται η δική μου τοποθέτηση, με την οποία συμφώνησε μάλιστα και το μέλος κ. Κατσούλας Ιωάννης.

Όπως καλά γνωρίζετε, δεν αποχώρησα σιωπηλά, αλλά αφού επικαλέστηκα την απόφαση του ΣτΕ, πρότεινα την αναβολή της συνεδρίασης γι’ αυτό το λόγο και την παραπομπή των θεμάτων στο αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας έχω, δε, ζητήσει να αποκαταστήσετε στο ορθό τις αποφάσεις της 52ης συνεδρίασης και περιμένω να το πράξετε. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι. Προτείνω την αναβολή της σημερινής 53ης συνεδρίασης, για όλους τους παραπάνω λόγους, και την παραπομπή των θεμάτων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συζήτηση και λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή με την παρούσα σύνθεση αντίκειται στην απόφαση του ΣτΕ, θα πέσει στα δικαστήρια και δημιουργεί ευθύνες στο όργανο που παίρνει τέτοιες αποφάσεις.

Σας επισυνάπτω την απόφαση από την ιστοσελίδα του ΣτΕ, ενίσταμαι σε κάθε απόφαση που πιθανά πάρετε και ζητώ η πλήρης τοποθέτησή μου να συμπεριληφθεί σε κάθε απόφαση».

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κατσούλας, που συμμετείχε στη συνεδρίαση ως αναπληρωματικός του Γιάννη Μερκούρη, σχεδόν σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Κύριε πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι:

1. Με την αριθ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις που αφορούσαν: α) στον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, καθώς και των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων και β) στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικά Συμβούλια στις παραπάνω Επιτροπές.

2. Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν μπορούν πλέον να παίρνουν αποφάσεις με την παρούσα σύνθεσή τους.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος: “Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Με την επιφύλαξη, όσον αφορά στην εγκυρότητα συγκρότησης με την παρούσα σύνθεσή της, της 53ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 12ης/12/2022, βάσει των ανωτέρω, ψηφίζω ΛΕΥΚΟ».

Του Ηλία Γιαννόπουλου