Έφυγε η… ασχήμια!

Έφυγε η… ασχήμια!

Ικανοποίηση εξέφρασαν προχθές επαγγελματίες της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και γύρω απ’ αυτήν, γιατί με τη φροντίδα του Δήμου αποσύρθηκε ένα σάπιο περίπτερο.

Επί αρκετό χρονικό διάστημα, όχι μόνο δημιουργούσε εικόνα ασχήμιας, αλλά αποτελούσε και εστία μόλυνσης, σ’ έναν τόσο ευαίσθητο χώρο όπως η Κεντρική Αγορά.

Ω.