Εκ νέου πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο Αθανάσιος Κατσής

Εκ νέου πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο Αθανάσιος Κατσής

Ομόφωνα επανεξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθανάσιος Κατσής.

Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Σώματος, το οποίο απαρτίζεται και από τους εκάστοτε αντιπρυτάνεις που θα οριστούν σε νεότερη συνεδρίαση, πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2026.

Το Συμβούλιο Διοίκησης θα έχει πλέον ως εξής: Κατσής Αθανάσιος, πρύτανης. Εσωτερικά μέλη: Ζυγά Σοφία, Καπόλος Ιωάννης, Σαγιάς Νικόλαος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης  Συρμακέσης Σπυρίδων.

Εξωτερικά μέλη: Γουγουλάκης Πέτρος, Λέτσιος Δημήτριος, Ξανθέας Σωτήριος, Πετροπούλου Αθηνά και Τούντας Νικόλαος.

Χρ.Μ.