«Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δε φοβάται να πάει μέχρι το όριο της λογικής του»

«Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δε φοβάται να πάει μέχρι το όριο της λογικής του»

Ζυλ Ρενάρ (1864-1910, Γάλλος συγγραφέας)