Ένα ξεχασμένο «δεν» άλλαξε την πρόθεση του υπουργείου για τους ΧΑΔΑ

Ένα ξεχασμένο «δεν» άλλαξε την πρόθεση του υπουργείου για τους ΧΑΔΑ

Με νέο έγγραφό του προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλώνει πως τελικά «δε δύναται να χρηματοδοτήσει τις μελέτες αποκατάστασης καταγεγραμμένων και μη ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το νέο έγγραφο του υπουργείου έρχεται ως «ορθή επανάληψη» στο έγγραφό του από τις 22 του μήνα, με το οποίο το γραφείο του γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων απαντούσε θετικά στο σχετικό ερώτημα που η Περιφέρεια είχε θέσει από τον Αύγουστο του 2021.

Πάντως, στο νέο έγγραφο το υπουργείο δηλώνει ότι «δύναται να χρηματοδοτήσει, μετά την εκπόνηση των μελετών, τα έργα για τους ΧΑΔΑ».

Σχολιάζοντας σχετικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, σημείωσε ότι η πιο πάνω εξέλιξη σημαίνει ότι «η Περιφέρεια θα πρέπει, επομένως, να εξεύρει τρόπο να χρηματοδοτήσει τις μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, ώστε να λυθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Η διαφορά του αρχικού εγγράφου, από το νέο του υπουργείου, είναι ένα «δεν» που προστέθηκε στην αρχική απάντηση «το ΥΠΕΝ (δεν) δύναται να χρηματοδοτήσει τις μελέτες αποκατάστασης καταγεγραμμένων και μη ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου».