Για τα αδέσποτα της Μάνης

Για τα αδέσποτα της Μάνης

Χρηματοδότηση για να μπορέσει να φτιάξει καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα λάβει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, καθώς εντάχθηκε συγκεκριμένο έργο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δυτικής Μάνης» με 386.600 ευρώ.

Μάλιστα, το έργο αναλύεται στις εξής τρεις δράσεις:

-«Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προϋπολογισμού 372.000 ευρώ

-«Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) και λοιπού πάγιου εξοπλισμού για την εναρμόνιση του καταφυγίου με τα οριζόμενα στο Ν.4830/2021», προϋπολογισμού 7.300 ευρώ

-«Παροχή υπηρεσιών για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στο ν. 4830/2021», προϋπολογισμού 7.300 ευρώ.

Β.Β.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ