Η νέα γραμμή του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας – Όλη η διαδρομή

Η νέα γραμμή του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας – Όλη η διαδρομή

Νέα αστική γραμμή, η Νο 8, θα ξεκινήσει να εκτελεί δρομολόγια στην Καλαμάτα, με σκοπό να εξυπηρετήσει την ανατολική συνοικία της πόλης.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας εγκρίθηκε ο «Καθορισμός νέας αστικής γραμμής (αφετηρία/τέρμα, διαδρομή, στάσεις)», σύμφωνα με την εισήγηση, με την ονομασία «Μαρίας Κάλλας – ΟΣΕ», που θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί τους μετακινούμενους από το ανατολικό τμήμα της πόλης [οδός Μαρίας Κάλλας (Περιβολακίων), Πανεπιστήμιο, Εστία, γειτονιές πέριξ των οδών Ηρώων, Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ακρίτα], με το κέντρο.

Η διαδρομή της νέας αστικής γραμμής θα είναι η εξής: Αφετηρία στην οδό Φραντζή, αριστερά στη Νέδοντος, αριστερά στην Παλαμά, Ύδρας, αριστερά στην Ξενοφώντος, Βασ. Όλγας, δεξιά στην Ακρίτα, αριστερά στην Κρήτης, αριστερά στην Ηρώων, δεξιά στη Λακωνικής, αριστερά στη Σφακιανάκη, δεξιά στην Καλλιπατείρας, αριστερά στη Μαρίας Κάλλας, δεξιά στη Ρέας, αριστερά στη Σειρήνων, αριστερά στην Περιβολακίων και επιστροφή μέσω Μαρίας Κάλλας, Καλλιπατείρας, Σφακιανάκη, Λακωνικής, Ηρώων, Κρήτης, Ακρίτα, Βασ. Γεωργίου και τέρμα στη Φραντζή.

Η διαδρομή θα είναι κυκλική, μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, ενώ θα εξυπηρετείται από δύο μικρά και ευέλικτα λεωφορεία (minibus). H συχνότητα εκτέλεσης δρομολογίων θα είναι ανά 30 λεπτά και θα εκτελούνται δύο δρομολόγια την ώρα: για 13 ώρες κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16 ώρες κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 ώρες το Σάββατο και 6 ώρες την Κυριακή.