«Κάθε ωραίο βιβλίο είναι μια νίκη στο πεδίο μάχης της ανθρώπινης σκέψης»

«Κάθε ωραίο βιβλίο είναι μια νίκη στο πεδίο μάχης της ανθρώπινης σκέψης»

Μπαλζάκ (1799 – 1850, Γάλλος συγγραφέας)