Μέσα σε μία 3ετία υλοποιούνται στη Μεσσηνία πολιτιστικά έργα ύψους 15 εκατ. ευρώ

Μέσα σε μία 3ετία υλοποιούνται στη Μεσσηνία πολιτιστικά έργα ύψους 15 εκατ. ευρώ

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας, Γιάννη Λαμπρόπουλου, με θέμα «Ο προγραμματισμός της τελευταίας τριετίας σε πολιτιστικά μνημεία της Μεσσηνίας», η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει:

«Τα τελευταία 3 και πλέον έτη στο ΥΠΠΟΑ αξιοποιήσαμε τους αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των διαθέσιμων ενωσιακών πιστώσεων. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην προετοιμασία για την ένταξη έργων Πολιτισμού στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με την ωρίμανση μελετών.

Επιπλέον, αυξήθηκε δυναμικά ο ρυθμός απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον, έχουν ήδη ενταχθεί και εντάσσονται έργα στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τέλος, με συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα προχωρήσαμε στη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση πολιτισμικών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, από το καλοκαίρι του 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα της Μεσσηνίας υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν έργα πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 14.940.000 ευρώ, και ειδικότερα:

α) 12 έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 7.640.000 ευρώ, και με ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν από το τέλος του 2023

β) 4 έργα είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 3.840.000,00 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2025, και 2 έργα υπό ένταξη, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ

γ) 12 έργα υλοποιούνται μέσω σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.500.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από πόρους της Περιφέρειας ή/και από πόρους του ΥΠΠΟΑ και των τοπικών Δήμων.

Τέλος, χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα έργα, από εθνικούς πόρους του ΥΠΠΟΑ, συνολικού προϋπολογισμού 380.000 ευρώ:

1. Έργο ανάδειξης και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑΜΕΑ στην είσοδο του Κάστρου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Έχει εγκαινιαστεί και παραδοθεί στο κοινό το καλοκαίρι του 2020

2. Αναβάθμιση αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ και ημερομηνία ένταξης 1/9/2021 και εκτιμώμενη περάτωση 31/12/2023.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, όπως είχαμε δεσμευτεί και στις προγραμματικές δηλώσεις, και με δεδομένο ότι ο Πολιτισμός, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί τον 4ο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον τομέα του Πολιτισμού ως στρατηγικό αναπτυξιακό πόρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Οικονομία του Πολιτισμού.

Από το καλοκαίρι του 2019 επαναδραστηριοποιήσαμε, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας όσο και σε όλη την επικράτεια, χώρους και εργοτάξια, που την προηγούμενη πενταετία λίμνασαν, σε απόλυτη αδράνεια και ύπνωση, με στόχο το πολιτιστικό απόθεμα κάθε περιοχής να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία”.