Μεσσηνία: Επιχορήγηση επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν οικονομική ζημιά από τις πυρκαγιές

Μεσσηνία: Επιχορήγηση επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν οικονομική ζημιά από τις πυρκαγιές

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021, ανακοινώθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η επιχορήγηση αφορά και επιχειρήσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 2- 5 Αυγούστου του 2021.

Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική υπουργική απόφαση, ενώ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) έως και την 23η Δεκεμβρίου 2022.