Ο Δήμος Τριφυλίας προσλαμβάνει 5 πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής

Ο Δήμος Τριφυλίας προσλαμβάνει 5 πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (5) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, περιόδου 2022-2023, εξέδωσε ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.

Ειδικότερα, οι ΠΦΑ θα απασχοληθούν στα τμήματα: Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία, Αθλητισμός και Παιδί, Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία, Άσκηση Ενηλίκων, καθώς και Άσκηση ΑμεΑ, στην περιφέρεια του Δήμου Τριφυλίας. Θα προσληφθούν 4 ΠΦΑ ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα προσόντα και 1 ΠΦΑ κατηγορίας/ειδικότητας ΠΦΑ ειδικής φυσικής αγωγής με απαιτούμενο προσόν προϋπηρεσία.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Τριφυλίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας: www.dimostrifylias.gr.

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Του Ηλία Γιαννόπουλου