«Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις των άλλων μόνο όταν δεν αισθάνονται καλά με τις δικές τους υποθέσεις»

«Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις των άλλων μόνο όταν δεν αισθάνονται καλά με τις δικές τους υποθέσεις»

Καρόν ντε Μπωμαρσαί (1732 – 1799, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας)