Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο υπηρεσιακό συμβούλιο ΟΤΑ Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο υπηρεσιακό συμβούλιο ΟΤΑ Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων στο υπηρεσιακό συμβούλιο ΟΤΑ Μεσσηνίας (μόνιμων υπαλλήλων).

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν ψήφισαν 273 υπάλληλοι και βρέθηκαν 7 άκυρα και 266 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Έλαβαν: ο συνδυασμός «Εργαζόμενοι ΟΤΑ ν. Μεσσηνίας» 223 ψήφοι και η «Αγωνιστική Κίνηση ΟΤΑ (ΠΑΜΕ) 43 ψήφοι.

Τα δύο τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο «Εργαζόμενοι ΟΤΑ ν. Μεσσηνίας».

Ως τακτικοί εκλέγονται οι Χρυσαφίδης Ευστράτιος με 162 και Ντυμένου Σταυρούλα με 89 ψήφους και ως αναπληρωματικοί οι Μαρκοπούλου Αναστασία με 45 και Μπουμποπούλου Αγγελική με 36 ψήφους.