Προχωρά η δημιουργία Υποβρύχιου Τεχνητού Πάρκου στο Μεσσηνιακό Κόλπο

Προχωρά η δημιουργία Υποβρύχιου Τεχνητού Πάρκου στο Μεσσηνιακό Κόλπο

Εντάχθηκε στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εντάχθηκε το έργο «Ελεύθερο Τεχνητό Υποβρύχιο Αξιοθέατο» που προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας της Ανατολικής Καλαμάτας – Βέργας, στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του Μεσσηνιακού κόλπου.

Μπορεί το συγκεκριμένο έργο, μετά την υπογραφή πέρυσι το Σεπτέμβριο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ, να ξεχάσθηκε, αλλά, καθώς φαίνεται, προχωρά κανονικά και χθες εκδόθηκε η υπαγωγή του στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Πρόκειται για έργο που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.

Υποβρύχια αξιοθέατα
Το έργο έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας του Μεσσηνιακού Κόλπου, αλλά και να αποτελέσει παγκόσμιο πόλο έλξης, ξενάγησης και εκπαίδευσης αυτόνομων δυτών.

Αφορά στην κατασκευή πέντε τουλάχιστον ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων με την πόντιση πλοίων και τεχνητών υφάλων ποικίλων σχημάτων και μεγεθών εντός του Μεσσηνιακού Κόλπου και πλησίον της ανατολικής ακτής στους πρόποδες του Ταϋγέτου.

Τα αξιοθέατα αυτά, εκτός από πόλο έλξης ερασιτεχνών αυτοδυτών, θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή, εξαιτίας της θέσης τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το υποθαλάσσιο οικόπεδο που θα καταλαμβάνει το «Ελεύθερο Τεχνητό Υποβρύχιο Αξιοθέατο Καλαμάτας» περιλαμβάνεται σε ένα τετράγωνο μήκους πλευράς περίπου 150 μέτρων, που βρίσκεται μεταξύ των ισοβαθών των 19 και 21 μέτρων. Η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνει το καταδυτικό αξιοθέατο είναι περίπου 22,5 στρέμματα.

Καταδυτικές διαδρομές και ναυάγια
Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει την εγκατάσταση καταδυτικών διαδρομών σε βάθη από 29 έως 21 μέτρα, που προβλέπεται να δημιουργηθούν σε δύο διακριτές φάσεις.

Οι προτεινόμενες υποδομές του αξιοθέατου θα περιλαμβάνουν:

-Εγκατάσταση καινοτομικών τεχνητών ενδιαιτημάτων τεχνολογίας ΕΛΚΕΘΕ. Σε πρώτη φάση το έργο θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση 5 συνολικά ομάδων (clusters) καινοτομικών τεχνητών ενδιαιτημάτων, από σκυρόδεμα που έχει αναπτύξει το ΕΛΚΕΘΕ, ειδικά προσαρμοσμένων για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Τα τεχνητά ενδιαιτήματα του ΕΛΚΕΘΕ κατασκευάζονται από αδρανή και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (ειδικού τύπου σκυρόδεμα), τα οποία προσομοιάζουν με τα φυσικά ενδιαιτήματα (habitats) διάφορων θαλάσσιων οργανισμών – στόχων, καθώς προσφέρουν τα ιδιαίτερα λειτουργικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των βραχωδών υποστρωμάτων του θαλάσσιου βυθού.

Συνολικά προβλέπεται η σταδιακή εγκατάσταση 25 τεχνητών υφάλων (5 ομάδες Χ 5στοιχεία ΤΥ/ομάδα). Το μέσο ύψος τους θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,2 μέτρων και η διάμετρος βάσης τους υπολογίζεται στο 1 μέτρο. Αντίστοιχα, το συνολικό τους βάρος (εκτός νερού) θα κυμαίνεται από 1.000-1.300 περίπου κιλά. Τα τεχνητά ενδιαιτήματα θα τοποθετηθούν σε διαφορετικές μεταξύ τους αποστάσεις της τάξης 10 και 15 μέτρων.

 -Εγκατάσταση παλαιών σκαφών (τεχνητά ναυάγια): Προβλέπεται σε δεύτερη φάση του έργου πόντιση ενός ή δύο παλαιών σκάφων, μήκους από 15 έως 30 μέτρα, προς δημιουργία ενός συμπλέγματος τεχνητών ναυαγίων.

Τα σκάφη προβλέπεται να βυθισθούν μετά την προετοιμασία τους και αφαίρεση όλων των τυχόν ρυπογόνων κινητών (δυνάμενων να αφαιρεθούν) μερών τους.

-Εγκατάσταση επιφανειακών πλωτήρων επισήμανσης- πρόσδεσης.

Φορέας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι η ΔΕΥΑΚ, ενώ υπάρχει συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Λιμεναρχείο Καλαμάτας, το Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας) και το ΙΘΑΒΒΥΚ (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας).

Της Βίκυς Βετουλάκη