Σήμερα τα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού της χώρας

Σήμερα τα αποτελέσματα του  νόμιμου πληθυσμού της χώρας

Σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του νόμιμου Πληθυσμού της χώρας που προκύπτουν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 και θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο «Μόνιμος πληθυσμός» αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους, όπως αυτή ορίζεται στην περ. δ’ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε κάθε περιοχή εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ο «Νόμιμος πληθυσμός» σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4772/2021 (Α’ 17), είναι ο αριθμός των δημοτών κάθε Δήμου της χώρας ανά Δημοτική Ενότητα, που έχουν ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή  ανακοίνωσε ότι η δημοσίευση του δελτίου Τύπου «Υπολογιζόμενος Πληθυσμός και Μεταναστευτικές Ροές, 2021», που ήταν προγραμματισμένη για τις 29 του μήνα, αναβλήθηκε, προκειμένου αυτό να καταρτιστεί με βάση τα οριστικά στοιχεία του Μόνιμου Πληθυσμού της πρόσφατης Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021, η επεξεργασία των οποίων ολοκληρώθηκε, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των προσωρινών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του μόνιμου πληθυσμού τον Ιούλιο του 2022.