«Τεμπελιά είναι η συνήθεια να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς»

«Τεμπελιά είναι η συνήθεια να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς»

Ζυλ Ρενάρ (1864-1910, Γάλλος συγγραφέας)