Την Πέμπτη στην Ο.Ε. προσωρινός ανάδοχος για την πλατεία Γαργαλιάνων

Την Πέμπτη στην Ο.Ε. προσωρινός ανάδοχος για την πλατεία Γαργαλιάνων

Με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για μεθαύριο Πέμπτη στις 11.00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής: 1) Έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών» (Α.Μ.26/2020)

2) Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας» (Α.Μ.41/2020)

3) Αποδοχή χρηματοδότησης του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για το έργο «Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών Δ. Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας»

4) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης της σύμβασης (παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης)  για την προμήθεια σκυροδέματος, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016

5) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ή μη της τροποποίησης της σύμβασης (αναπροσαρμογή τιμών) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος

6) Έγκριση της με αριθ. 2735/2022 αποφάσεως δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση του με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ-4977 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας

7) Έγκριση Πρακτικού I του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων».

Του Ηλία Γιαννόπουλου