Το Λιμενικό Ταμείο καθόρισε τα όρια του εξομοιούμενου χώρου με τη Χερσαία Ζώνη στις Κιτριές

Το Λιμενικό Ταμείο καθόρισε τα όρια του εξομοιούμενου χώρου με τη Χερσαία Ζώνη στις Κιτριές

Στον καθορισμό χώρου που εξομοιώνεται με τη ζώνη λιμένος Κιτριών προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Ταμείου Νίκος Αλεξανδρόπουλος, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η εκμετάλλευση των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων (αιγιαλού και παραλίας) που εξυπηρετούν τις από θαλάσσης δραστηριότητες, ανήκει στο οικείο Λιμενικό Ταμείο το οποίο θεμελιώνει δικαίωμα είσπραξης λιμενικών τελών, από τα πλοία – φορτία και επιβάτες. Νομιμοποιείται, επίσης, στη με αντάλλαγμα προσωρινή παραχώρηση της χρήσης των χώρων αυτών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία.

Επειδή στις Κιτριές υπάρχουν χώροι του αιγιαλού και παραλίας με εγκαταστάσεις και στις οποίες το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας μπορεί να αναλάβει την κατασκευή των αναγκαίων έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με ομόφωνη απόφαση καθόρισε τα όρια του εξομοιούμενου χώρου με τη Χερσαία Ζώνη λιμένα Κιτριών.

Β.Β.