Τζίρος 959 εκατ. ευρώ για την «Καρέλια» στο 9μηνο

Τζίρος 959 εκατ. ευρώ για  την «Καρέλια» στο 9μηνο

Με ενισχυμένα μεγέθη ολοκλήρωσε το εννεάμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2021

Με ενισχυμένα μεγέθη ολοκλήρωσε το εννεάμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Ειδικότερα, ο όμιλος ενίσχυσε κατά περίπου 7%, σε περίπου 959 εκατ. ευρώ, τον κύκλο εργασιών, ενώ τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 10,4%, σε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ε.Ε., λοιπές χώρες Ευρώπη, Αφρική και Ασία) ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε κατά 10,8%, σε 103,4 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 79,4 εκατ. ευρώ (+20,3%). Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια διαθέτει ίδια κεφάλαια της τάξεως των 653 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 153,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία 142,3 εκατ. ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμα χρέη.

Η εισηγμένη διαθέτει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου 346 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δ΄ τριμήνου της φετινής χρονιάς, η Καπνοβιομηχανία εκτιμά ότι ο όγκος πωλήσεων θα κινηθεί στα ίδια περίπου υψηλά επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Λόγω της αύξησης κόστους στις πρώτες ύλες, κυρίως στα καπνά και στη φιλτροποιία, η «Καρέλια» αναμένει ότι θα επηρεαστούν αρνητικά τα ποσοστά μικτής κερδοφορίας, έχοντας προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών πώλησης στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην οικονομική έκθεση εννεαμήνου, η απαραίτητη σταθερότητα τιμών στην ελληνική και βουλγαρική αγορά, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα σημαντικά μερίδια αγοράς που έχουν αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγεί σε πιέσεις στη μικτή κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 79,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2021 η Καπνοβιομηχανία Καρέλια έχει αποφασίσει τη διανομή μερίσματος 30,3 εκατ. ευρώ ή 11 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι υψηλότερο συγκριτικά με το 2020.

H μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,95%.