Βελτίωση 13ης επαρχιακής οδού εντός του οικισμού της Φοινικούντας

Βελτίωση 13ης επαρχιακής οδού εντός του οικισμού της Φοινικούντας

Η βελτίωση της 13ης επαρχιακής οδού εντός του οικισμού της Φοινικούντας είναι το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που σύναψε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας.

Το έργο αφορά οδικό τμήμα ενός χιλιομέτρου περίπου. Ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί την αυξημένη οδική κυκλοφορία, η οποία εντείνεται τους θερινούς μήνες λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής, καθώς και την πρόσβαση στη Φοινικούντα και στην παραλία που εκτείνεται δυτικά της.

Έργο
Ο βασικός σκοπός που εξυπηρετεί η υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα Κορώνη – Μεθώνη (13η επαρχιακή οδός), όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, το πλάτος της οδού, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, την κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων και την κατασκευή δύο κάτω πεζοδιαβάσεων, ώστε να επιτευχθούν ασφάλεια και άνεση της κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης εκτός της κυρίας οδού και μείωση των ατυχημάτων προς όφελος των χρηστών του οδικού δικτύου και των πεζών που διασχίζουν το δρόμο.

Μελέτες
Η 13η επαρχιακή οδός διέρχεται τον οικισμό της Φοινικούντας με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους χρήστες της όσο και στους κατοίκους.

Για την ωρίμανση του έργου απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών μελετών, καθώς και υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες. Σκοπός όλων αυτών των ενεργειών είναι η ωρίμανση του έργου, για να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, λόγω της υποστελέχωσης και του εξειδικευμένου περιεχομένου αρκετών μελετών, είναι δύσκολο για την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει τις ενέργειες αυτές. Οι μελέτες που θα συνταχθούν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία είναι τοπογραφική μελέτη, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, μελέτες τεχνικών έργων, μελέτες υδραυλικών έργων, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη και να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης.

Της Βίκυς Βετουλάκη