Ανθεί η επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ

Ανθεί η επιχειρηματικότητα  στη Μεσσηνία, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ

Αυξητικός ρυθμός στη σύσταση νέων εταιρειών – Κυριαρχούν ΙΚΕ και Ετερόρρυθμες

Ανοδική πορεία ακολουθεί η επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία, ακόμα και στα χρόνια της πανδημίας, με το 2022 να καταγράφει τα υψηλότερα νούμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Επιμελητήριο Μεσσηνίας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Συνολικά, στη Μεσσηνία για το 2022 έγιναν 668 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 138 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Αυξητικός ρυθμός

Η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2022 είναι προφανής, ενώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Οι συστάσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο ΓΕΜΗ κινήθηκαν στο επίπεδο της τετραετίας ως εξής: 2019: 573 εταιρείες, 2020: 487 εταιρείες, 2021: 528 εταιρείες και το 2022: 668 εταιρείες.    

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) στην τριετία 2020-2022, ενώ οι περισσότερες διαγραφές εταιρειών παρατηρούνται στις Ομόρρυθμες.

Στοιχεία 2022

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ, συνολικά στη Μεσσηνία τη χρονιά που μόλις τελείωσε είχαμε 668 συστάσεις εταιρειών και 138 διαγραφές.

Αναλυτικά πρόκειται (στην παρένθεση αναφέρονται τα στοιχεία του 2021):

-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία: 3 συστάσεις, καμία διαγραφή (4 συστάσεις, καμία διαγραφή)

-Ανώνυμη Εταιρεία: 7 συστάσεις, 1 διαγραφή (5 συστάσεις, καμία διαγραφή)

-Ατομική Επιχείρηση: 346 συστάσεις, 63 διαγραφές (247 συστάσεις, 37 διαγραφή)

-Ετερόρρυθμη Εταιρεία: 105 συστάσεις, 22 διαγραφές (66 συστάσεις, 10 διαγραφή)

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: 2 συστάσεις, 1 διαγραφή (3 συστάσεις, 1 διαγραφή)

-Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: 154 συστάσεις, 18 διαγραφές (128 συστάσεις, 8 διαγραφή)

-Ομόρρυθμη Εταιρεία: 51 συστάσεις, 29 διαγραφές (68 συστάσεις, 31 διαγραφή).

-Κοινοπραξία: Καμία ίδρυση, αλλά μία διαγραφή

-Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: Καμία ίδρυση, αλλά μία διαγραφή (μία διαγραφή)

-Κοινωνία: Καμία ίδρυση, αλλά δύο διαγραφές.

Της Βίκυς Βετουλάκη