Εμπορικός Κυπαρισσίας: Ζητά τα απαραίτητα από το Δήμο Τριφυλίας για το Open Mall

Εμπορικός Κυπαρισσίας: Ζητά τα απαραίτητα από το Δήμο Τριφυλίας για το Open Mall

«Αίτηση – Ανοικτό κέντρο Εμπορίου – Κανονιστική Λειτουργίας» είναι το θέμα εγγράφου που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους Τριφυλίας και το Τοπικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας.

Στο έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου, την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Τριφυλίας, το Επιμελητήριο, τα μέλη του Συλλόγου και τα ΜΜΕ, αναγράφεται: «Αξιότιμοι κύριοι, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Κυπαρισσίας, παρακαλούμε όπως γίνουν εκ μέρους σας τα απαραίτητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και η λειτουργικότητα στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και στο σύνολο της αγοράς της πόλης της Κυπαρισσίας. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως:

1. Χωροθετηθούν εκ μέρους σας οι χώροι κατάληψης επί των κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, κοινόχρηστοι χώροι επί περιοχής δικαστηρίων, εμπορεύματα κ.ο.κ.) – Διασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ – όδευση τυφλών

2. Μπουν οι πρέποντες κανόνες περί τοποθετήσεως κλιματιστικών ή άλλων μέσων επί των κοινόχρηστων χώρων. Προτείνεται η επιτοίχια εξωτερική τοποθέτηση επί των καταστημάτων, οικιών κ.ο.κ.

3. Θεσμοθετηθεί κανονιστική που να αφορά στον εξωτερικό χρωματισμό του συνόλου των κτηρίων στην περιοχή παρέμβασης, από τούδε και στο εξής, στο πλαίσιο του προτεινομένου χρωματολογίου, επί των εξωτερικών όψεων, βάσει της ανάπλασης των προσόψεων των καταστημάτων (επί οριστικής εγκρίσεως από Αρχ. Νεωτέρων)

4. Θεσμοθετηθεί κανονιστική χρωματολογίου για τέντες, ομπρέλες τραπεζοκαθίσματα βάσει του χρωματολογίου επί των εξωτερικών όψεων. Προτείνεται η απαγόρευση χρήσεως διαφημιστικών πινακίδων και ομπρελών κ.τ.λ. (επί οριστικής εγκρίσεως από Αρχ. Νεωτέρων)».