Έλλειψη νεφρολόγων καταγγέλλει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών του ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας

Έλλειψη νεφρολόγων καταγγέλλει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών του ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας

Την κατάσταση που επικρατεί με την έλλειψη νεφρολόγων στο Νομό Μεσσηνίας καταγγέλλει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών του ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας, με αφορμή τη μετακίνηση της εφημερεύουσας νεφρολόγου του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Καλαμάτας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για δύο ώρες λόγω ασθένειας της μοναδικής του ιατρού.

Όπως σημειώνεται από το Σωματείο: «Το πρωί της 25ης/1/23 η εφημερεύουσα νεφρολόγος του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Καλαμάτας έλαβε εντολή από τη διοικήτρια του Γ.Ν.Μ. να μεταβεί άμεσα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και για τις επόμενες 2 ώρες να καλύψει το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, λόγω ασθένειας της μοναδικής του ιατρού.

Η ιατρός αποχώρησε για την Κυπαρισσία στις 9.00 και στη συνέχεια, το μεσημέρι, γύρισε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, για να συνεχίσει την εφημερία της.

Από την ιατρό ειδοποιήθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, καθώς η απομάκρυνσή της από το νοσοκομείο στο οποίο εφημέρευε, αλλά και η επιβάρυνση της μεταφοράς της για 130 χιλιόμετρα, έθεσε σε κίνδυνο τόσο την ίδια όσο και την ασφάλεια των ιατρικών πράξεών της.

Επανειλημμένα έχουμε θίξει τους κινδύνους που επιφυλάσσει η υποστελέχωση των δύο νεφρολογικών τμημάτων του νομού. Υπάρχουν δύο κενές θέσεις νεφρολόγων για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, οι οποίες δεν προκηρύσσονται. Όσο για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, στη μία και μοναδική θέση που προκηρύχθηκε δεν υπήρξε κανείς ενδιαφερόμενος. Αποτέλεσμα της παρούσας υποστελέχωσης αποτελεί τόσο η υπερεφημέρευση και η υπερεργασία των ιατρών όσο και η αδυναμία κάλυψης των υγειονομικών αναγκών του νομού στην περίπτωση που προκύψει κάτι έκτακτο, όπως μία ασθένεια των ιατρών.

Tην ευθύνη για την ανεπάρκεια αυτή φέρουν αποκλειστικά η Διοίκηση του Γ.Ν.Μ., η 6η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας. Στην πράξη, όμως, αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι ασθενείς, καθώς οι ιατροί καλούνται επανειλημμένα από τη Διοίκηση να αποκτήσουν υπερφυσικές ικανότητες και να καλύψουν τα κενά.

Άραγε, πώς καταφέρνει να διατηρήσει την ποιότητα των ιατρικών του πράξεων ένας ιατρός, ο οποίος:

1) Εφημερεύει εξαναγκαστικά στις 25/1 και την επομένη, στις 26/1/23, καθώς από τις τρεις νεφρολόγους του Νεφρολογικού Τμήματος της Καλαμάτας η μία απουσιάζει λόγω αναρρωτικής.

2) Το πρωί της πρώτης του εφημερίας αιφνίδια του δίνουν την εντολή να μετακινηθεί 130 χιλιόμετρα, προκειμένου να εκτελέσει υψηλής σοβαρότητας ιατρικές πράξεις.

3) Καλείται σε μία ημέρα να αναλάβει διπλάσιους ασθενείς, καθώς τίθεται υπεύθυνος και για τα δύο Νεφρολογικά Τμήματα του νομού με τις ανάλογες προγραμματισμένες αιμοκαθάρσεις.

4) Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος και για κάθε ασθενή που χρήζει επείγουσας νεφρολογικής εκτίμησης και παρέμβασης για τις επόμενες 48 ώρες.

Τα καταφέρνει, τελικά, θέτοντας τον εαυτό του σε τεράστια σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό για την δική του υγεία.

Καταγγέλλουμε τη συγκεκριμένη πράξη της Διοίκησης του Γ.Ν.Μ. και απαιτούμε να μην επαναληφθεί, καθώς παρόμοιες πράξεις είναι υπεύθυνες για την ολοένα και αυξανόμενη αποχώρηση των ιατρών από το ΕΣΥ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η ορθή αντιμετώπιση των νεφροπαθών του νομού μας απαιτούμε:

1) Από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Μ. να ακολουθήσει τις προτεινόμενες λύσεις, για την αντιμετώπιση παρόμοιων έκτακτων καταστάσεων, που έχουν προταθεί από τους ιατρούς του Νεφρολογικού Τμήματος της Καλαμάτας με γνώμονα την ασφάλεια των ιατρικών τους πράξεων

2) Από την 6η ΥΠΕ την άμεση προκήρυξη με ταχύτατες διαδικασίες ταυτόχρονα όλων των κενών οργανικών θέσεων των νεφρολόγων».