ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,2% στις οικοδομικές άδειες

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,2% στις οικοδομικές άδειες

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Το ράλι των τιμών στα οικοδομικά υλικά δημιουργεί προβλήματα στην οικοδομική δραστηριότητα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία του κλάδου. Πάντως, αύξηση 8,2% παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2022, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, αν και η επιφάνεια και ο όγκος που αφορούσαν εμφάνισαν μείωση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα Οκτώβριο 2022, στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.295 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 431.737m2 επιφάνειας και 1.797.388 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 23,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το μήνα Οκτώβριο 2022, ανήλθαν σε 2.272, που αντιστοιχούν σε 427.436 m2 επιφάνειας και 1.778.614 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 16,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 23 που αντιστοιχούν σε 4.301 m2 επιφάνειας και 18.774 m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2022, είναι 1,0%.

Η εικόνα στο 11μηνο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Οκτώβριο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.608 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.385.805 m2 επιφάνειας και 24.008.617 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2021 – Οκτωβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 7,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 3,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,5% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2021.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 3,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2021.