Ιδιωτικά Διατηρητέα Καλαμάτας -Υπουργείο Πολιτισμού: “Σφυρίζει” αδιάφορα και στέλνει την ευθύνη σε άλλο υπουργείο

Ιδιωτικά Διατηρητέα Καλαμάτας -Υπουργείο Πολιτισμού: “Σφυρίζει” αδιάφορα και στέλνει την ευθύνη σε άλλο υπουργείο

Διάφορα δημοσιεύματα μέχρι το προηγούμενο διάστημα άφηναν να εννοηθεί ότι σχεδιάζονται άμεσα λύσεις για το… αιώνιο πρόβλημα των ιδιωτικών διατηρητέων κτηρίων, τα οποία στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα μόνο ως επικίνδυνα μπορούν να χαρακτηριστούν.

Από την απάντηση, όμως, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, σε ερώτηση του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκου Βελόπουλου, φαίνεται ότι όχι μόνο σχέδια δεν υπάρχουν, αλλά εμμονή με τη… λογική ότι ο κύριος του κτηρίου είναι και ο μόνος που έχει την ευθύνη για την τύχη του.

Ειδικότερα, η υπουργός αναφέρει: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Επισημαίνεται ότι η κήρυξη ενός ακινήτου ως διατηρητέου και η κήρυξή του ως μνημείου αποτελούν δύο διαφορετικές και διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες και αρμοδιότητες.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το ν. 4858/2021, είναι αρμόδιο για την κήρυξη ακινήτων ως μνημείων, ιστορικών τόπων κ.λπ., ενώ εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ο χαρακτηρισμός τους ως διατηρητέων, καθώς η κήρυξη ακινήτου ως διατηρητέου ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4067/2012 και αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι η διάσωση του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας και η αναστήλωση των διατηρητέων της κτηρίων μετά το σεισμό του 1986 βραβεύτηκαν με το βραβείο της Europa Nostra τον Ιούνιο του 1996. Οι εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, στις οποίες πρωτοστάτησε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διέσωσαν την αρχική μορφή του κέντρου και ανέδειξαν τα ιστορικά του κτήρια.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4858/2021, ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη, και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναφορικά με το ερώτημα του κ. βουλευτή, κατά την τελευταία τριετία έχουν χαρακτηριστεί, αποκατασταθεί, αναστηλωθεί, στερεωθεί, διατηρηθεί και εν γένει προστατευτεί τα εξής μνημεία και τόποι στην περιοχή της Καλαμάτας:

1. Χαρακτηρισμός ως μνημείου ιδιωτικού κτηρίου, χωροθετημένου στην Τοπική Κοινότητα Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης.

2. Αποκαταστάσεις μνημείων: Έγκριση μελετών για την αποκατάσταση του κτηρίου “Αχίλλειον”, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν Κρόμπα και Πολυβίου στην Καλαμάτα.

Έγκριση μελετών για την αποκατάσταση του κτηρίου Ξενοδοχείο “Ακρόπολις” επί της οδού Αριστομένους 18 και Νέδοντος 69 στο εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας στο ΟΤ348 και αλλαγή χρήσεων.

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο χαρακτηρισμένο κτήριο “Ζαρακά”, επί της οδού Γορτυνίας στην Καλαμάτα. Έγκριση εργασιών στο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο επί της οδού Παπατσώνη 6, Ο.Τ 324, στην Καλαμάτα.

Έγκριση της μελέτης της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας και των “Φίλων της Βέργας”, για την αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου, λιθόστρωτου μονοπατιού (3), στον οικισμό της Κάτω Βέργας Δήμου Καλαμάτας.

4. Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων – Επιτροπές άρθρου 41 του ν. 4858/2021: Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/02 για το χαρακτηρισμένο ως μνημείο κτήριο επί των Σ. Τσούση και Καπετάν Κρόμπα (Ο.Τ. 157), Δήμου Μεσσήνης.

Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/02 για το χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο κτήριο στη συμβολή των οδών Αναγνωσταρά και Σκρα στην Καλαμάτα.

Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/02 για το χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο κτήριο επί της οδού Αναγνωσταρά 25 στην Καλαμάτα.

5. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα- Ριζόμυλος, Νομού Μεσσηνίας”.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 155004/13.7.2004 ΑΕΠΟ του έργου: “Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας, τμήμα Τσάκωνα – Καλαμάτα”».