Καλαμάτα: Πολιτισμό… αποκτούν οι δρόμοι σε 230 επικίνδυνα σημεία

Καλαμάτα: Πολιτισμό… αποκτούν οι δρόμοι σε 230 επικίνδυνα σημεία

Την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε στην προχθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για ακόμα μια διεκδίκηση για την οποία η Δημοτική Αρχή σε σύντομο χρόνο εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση, κάτι για το οποίο ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του.

Σύμφωνα με τη μελέτη, εναρμονιζόμενος με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, και με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των χρηστών του αστικού οδικού δικτύου, ο Δήμος Καλαμάτας είχε υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» του υπουργείου Εσωτερικών για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας» και προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι μελέτες είχαν εκπονηθεί σε φάση Οριστικής Μελέτης, εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν σε συγκεκριμένα τμήματα του λειτουργούντος οδικού δικτύου του αστικού ιστού. Είχαν εκπονηθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και περιλαμβάνουν όλα τα τεχνικά σχέδια, τις απαιτούμενες εκθέσεις σκοπιμότητας και περιγραφής, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση και να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για να κατασκευασθεί.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας εντός του αστικού χώρου θα γίνουν παρεμβάσεις σε 230 επικίνδυνα σημεία.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειακών παρεμβάσεων:

Βελτίωση 205 επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών: Αντικατάσταση υλικού διαβάσεων με τοποθέτηση κυβόλιθων για μεγαλύτερη αντοχή, διασφάλιση των προδιαγραφών με τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ, εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού διαβάσεων, με ηλιακά πάνελ, σε διαβάσεις με μειωμένη ορατότητα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αντικατάσταση περίπου 4,7 χλμ οδοστρώματος με αντιολισθηρή άσφαλτο σε κρίσιμα σημεία.

Οι παραπάνω επιφανειακές παρεμβάσεις αποτελούν μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος, η υλοποίηση των οποίων δεν επιφέρει αλλαγή στην υφιστάμενη κυκλοφορία, αφού δεν προστίθεται νέα υποδομή (όπως νέα σήμανση ή αλλαγή της διατομής της οδού), αλλά βελτιώνεται η υπάρχουσα με υλικά που βοηθούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.