Καμία αύξηση στην κίνηση δεν είδαν οι καταστηματάρχες, ούτε πώς βοήθησαν οι εκδηλώσεις του Δήμου

Καμία αύξηση στην κίνηση δεν είδαν οι καταστηματάρχες, ούτε πώς βοήθησαν οι εκδηλώσεις του Δήμου

Έρευνα για την αγοραστική κίνηση στα καταστήματα, αλλά και στην Καλαμάτα, κατά το Δεκέμβριο, διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Κι όπως φαίνεται στα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε, η πλειοψηφία των καταστηματαρχών δεν παρατήρησε αύξηση σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2021, ενώ περισσότεροι από τους μισούς έκριναν ότι οι προωθητικές ενέργειες του Δήμου Καλαμάτας δε συνέβαλαν στην επισκεψιμότητα της πόλης κατά την εορταστική περίοδο.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, με ιδία μέσα του και με σκοπό, όπως αναφέρεται, την αποτίμηση της αγοραστικής κίνησης στα καταστήματα, αλλά και της κίνησης στην πόλη της Καλαμάτας για την περίοδο Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021.

Ίδιος κύκλος εργασιών

Από τις απαντήσεις των καταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την εικόνα της αγοράς για το Δεκέμβριο, αλλά και την περίοδο των εορτών στην πόλη.

Στο ερώτημα πώς παρουσιάστηκε ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων για το μήνα Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, το 31,91% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι είδε αύξηση, ενώ το 19,15% μείωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 48,94%, υποστηρίζει ότι ο κύκλος εργασιών του παρέμεινε περίπου ίδιος το Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021.

Στο δεύτερο ερώτημα, πώς αποτίμησαν την κίνηση στο κατάστημά τους για το μήνα Δεκέμβριο του 2022, το 36,17% είδε αύξηση. Αντίθετα, το 25,53% των ερωτηθέντων παρατήρησε μείωση στην επισκεψιμότητα εντός του καταστήματος του, ενώ, τέλος, το 38,30% υποστηρίζει ότι η κίνηση ήταν ίδια με τα περσινά επίπεδα.

Εορταστική περίοδος

Στο ερώτημα, πώς θεωρούν οι επαγγελματίες ότι ήταν η επισκεψιμότητα στην πόλη της Καλαμάτας από κατοίκους άλλων πόλεων την περίοδο των Χριστουγέννων, το 40,43% υποστηρίζει ότι ήταν αυξημένη, ενώ το 27,66% μειωμένη. Το δε 31,91% υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε μεταβολή στην επισκεψιμότητα της Καλαμάτας.

Τέλος, στο ερώτημα κατά πόσο συνέβαλε η προωθητική καμπάνια του Δήμου Καλαμάτας και οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε κατά τη γιορτινή περίοδο στην αύξηση της κατανάλωσης και της επισκεψιμότητας στην πόλη, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες και συγκεκριμένα το 53,19% υποστηρίζει ότι δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο. Μόλις το 17,02% υποστηρίζει ότι συνέβαλε αρκετά, ενώ το 29,79% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι συνέβαλε ελάχιστα.

Από πλευράς του, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας ευχαριστεί «όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς συμβάλλουν σημαντικά ώστε να έχει πιο ακριβή στοιχεία στα χέρια του για την εικόνα της αγοράς και να μπορεί να τα παρουσιάσει στους αρμόδιους φορείς».

Β.Β.