Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Καλαμάτας για εργασίες της ΔΕΥΑΚ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Καλαμάτας για εργασίες της ΔΕΥΑΚ

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β΄ Φάση», σήμερα θα ξεκινήσουν εργασίες επί της οδού Βαλαωρίτου, από τη διασταύρωση με την οδό Αριστομένους έως τη διασταύρωση με την οδό Σκιά. Εργασίες θα εκτελεστούν και επί της οδού Σκιά.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι εργασίες θα εκτελεστούν στις οδούς Γεωργούλη, Πολυχάρους, Καίσαρη, Πανταζοπούλου και Νικηταρά, στα τμήματα μεταξύ των οδών Αριστοδήμου και Αριστομένους.

Για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, στα τμήματα των παραπάνω οδών απαιτείται ο αποκλεισμός της στάθμευσης και η διακοπή της κυκλοφορίας για μικρά διαστήματα.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβασή τους στα οικεία μέρη.