Μελέτη σύνδεσης της Αρχαίας Μεσσήνης με τον αυτοκινητόδρομο


Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, η σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση των μελετών για τον οδικό άξονα που θα συνδέσει τον αυτοκινητόδρομο Α7, στο ύψος των Αρφαρών, με τη Λάμπαινα.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται σε 318.098 ευρώ και το γραφείο που μειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνει να παραδώσει μέσα σε 17 μήνες τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική και περιβαλλοντική μελέτη.

Όπως έχει τονίσει ο περιφερειάρχης, ο συγκεκριμένος δρόμος θα διευκολύνει ιδιαίτερα την πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο στην Αρχαία Μεσσήνη και τον αρχαιολογικό της χώρο, αλλά και σε τουλάχιστον 30 ακόμα χωριά στην ευρύτερη περιοχή.