Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας ζητά νέα χρηματοδότηση για το “OPEN MALL”

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας ζητά νέα χρηματοδότηση για το “OPEN MALL”

Νέα, επιπλέον, χρηματοδότηση για το “OPEN MALL” στην Κυπαρισσία και επέκταση του προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας με επιστολή του στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τις αρμόδιες Ειδική Γραμματεία και Γενική Γραμματεία.

Η επιστολή κοινοποιείται σε θεσμικούς φορείς του Εμπορίου, τους βουλευτές Μεσσηνίας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Γραφείο Δημάρχου Τριφυλίας.

Σε αυτή αναγράφεται εισαγωγικά: «Αξιότιμοι κύριοι, καθώς συνεχίζονται και οδεύουν προς ολοκλήρωση (70% – 5/1/23) οι εργασίες του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Κυπαρισσίας – Δήμου Τριφυλίας με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 (ΤΔΠ με ID: 289878), ήδη διαφαίνεται η ανάγκη νέας χρηματοδότησης και επέκτασης του επιτυχημένου προγράμματος “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”, η οποία χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

Στην πόλη μας ήδη ένα κομμάτι του εμπορικού κέντρου αυτής έχει αναπλαστεί μέσω του προγράμματος των “Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου”, αφήνοντας όμως εκτός και στην παλιά του μορφή ένα μεγάλο κομμάτι αστικού χώρου του εμπορικού κέντρου αυτής, όπου εδρεύει πλήθος εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων.

Αυτό έχει ως συνέπεια, πέρα από τον αισθητικό διαχωρισμό εντός της πόλης, να υπάρχουν επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων, αυτές εντός της περιοχής παρέμβασης και αυτές εκτός.

Πρόσθετα, σε ένα μεγάλο μέρος του Εμπορικού κέντρου της πόλης μας δεν υπάρχει πρόσβαση ΑμεΑ, όπως πλέον στην περιοχή παρέμβασης, όπως και αισθητική σύνδεση στο σύνολο της εμπορικής περιοχής όπου εδρεύουν οι εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις της πόλης μας…».

Ακολούθως περιγράφονται οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, που ακόμα είναι σε εξέλιξη ύστερα από παράταση, καθώς η αρχική συμβατική υποχρέωση περαίωσης εργασιών ήταν περί τα μέσα Οκτωβρίου του 2022.

Καταληκτικά στην επιστολή αναγράφεται: «Κλείνοντας, ζητούμε από εσάς όπως γίνουν τα απαραίτητα να υπάρξει νέα αντίστοιχη δράση των “Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου”, έτσι ώστε να υπάρξει ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές στο σύνολο των εμπορικών κέντρων των πόλεων, και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική, όπως η Κυπαρισσία».

Του Ηλία Γιαννόπουλου