Παράταση ολοκλήρωσης σε οδικά έργα της Μεσσηνίας

Παράταση ολοκλήρωσης  σε οδικά έργα της Μεσσηνίας

Με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Παράταση στην ολοκλήρωση τριών οδικών έργων της Μεσσηνίας ενέκρινε με προηγούμενες αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τα έργα:

-Βελτίωση / συντήρηση τεχνικών έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο

-Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμυρόπληκτων περιοχών

-Συντήρηση / βελτίωση ασφάλειας 9ης επ. οδού (τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη).

Για τα δύο πρώτα έργα δόθηκε παράταση έως τέλος Μαρτίου, ενώ για το τρίτο έως 28 Φεβρουαρίου.

Καλαμάκι – Κορώνη

Το έργο «Συντήρηση – βελτίωση ασφάλειας 9ης επ. οδού (τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη)» είναι προϋπολογισμού 1.028.731 ευρώ και ανάδοχος η εταιρεία Δομοτεχνική Αφοί Β. Καραλέκα. Η έκπτωση που έχει δοθεί για την εκτέλεσή του είναι

49,66 %, ενώ η τελευταία παράταση που είχε δοθεί ήταν έως το τέλος του 2022.

Το έργο προβλέπει να γίνουν ασφλατοστρώσεις στην 9η επαρχιακή οδό στο τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη σε διάφορες θέσεις από το τέλος της παράκαμψης του Πεταλιδίου έως και τον κόμβο της πρώτης εισόδου του οικισμού της Κορώνης. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου κατά τμήματα, η διαγράμμιση στα τμήματα της νέας ασφαλτόστρωσης, καθώς και σε τμήματα της υφιστάμενης, η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών, πινακίδων ορίου ταχύτητας και στηθαίων ασφαλείας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε επτά τμήματα της οδού, συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων, ενώ έχει γίνει διαγράμμιση των νέων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων, καθώς και των ενδιάμεσων τμημάτων σε παλαιότερο ασφαλτοτάπητα.

Οι εκτελεσμένες εργασίες αποτελούν το 95% περίπου των συνολικών εργασιών.

Υπολείπονται οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και πλαστικών οριοδεικτών.

Εθνικό δίκτυο

Το έργο «Βελτίωση – συντήρηση τεχνικών έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και ανάδοχος ο εργολάβος Ιωάννης Αργυράκης. Η τελευταία παράταση που είχε δοθεί ήταν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Το εθνικό οδικό δίκτυο είναι παλιό, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε πολλά τμήματά του εκτός προδιαγραφών και παρουσιάζει πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι εργασίες αποκατάστασης να απαιτούν μεγάλες δαπάνες.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 97% των εργασιών και έχουν γίνει παρεμβάσεις στους δρόμους: Φιλιατρά – Χριστιάνοι, Φιλιατρά – Πλάτη, 7η επ. οδό πριν από τον οικισμό Στάσιμο, Κάτω Μέλπεια έως οικισμό Διμάνδρα, είσοδο Ανδρούσας, Μεθώνη – Φοινικούντα.

Κύριος λόγος για την παράταση είναι ότι βρίσκεται υπό σύνταξη η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

Επαρχιακό δίκτυο

Το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμυρόπληκτων περιοχών» είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και ανάδοχος ο εργολάβος Ηλίας Μέγγος, με έκπτωση 47,61% και τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης στο τέλος του 2022.

Προβλέπεται να γίνει η βελτίωση και η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας, κατά προτεραιότητα σε 1η, 3η, 10η, 4η, 8η και 18η επαρχιακές οδούς ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι απαιτείται επέμβαση.

Οι εργασίες συνίσταται κυρίως σε ασφαλτοστρώσεις, στην κατασκευή επενδεδυμένων

τάφρων ή τοίχων αντιστήριξης, στη διάνοιξη και το καθαρισμό τάφρων, όπως και στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και στην ασφάλιση του έργου.

Έχει εκτελεσθεί το 90% περίπου των εργασιών και συγκεκριμένα: εργασίες ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα συνολικού μήκους 1,7 χλμ. στο τμήμα Ριζόμυλος – Τζάνε της 9ης επαρχιακής οδού, ασφαλτικές εργασίες στην 7η επαρχιακή οδό πλησίον ορίων νομού, εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, διαμόρφωση εισόδων τεχνικών κ.λπ. στην 8η επαρχιακή οδό πριν από την είσοδο του Στρεφίου, εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης και επενδεδυμένων τάφρων στην 9η επαρχιακή οδό πλησίον της Κορώνης.

Επίσης, εκτελέστηκαν εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην 9η επ. οδό πλησίον της Κορώνης σε μήκος 800 μέτρων περίπου, καθώς και εργασίες διαγραμμίσεων του νέου τμήματος. Είναι δε υπό εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και πλαστικών οριοδεικτών.

Με την παράταση θα ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.

Της Βίκυς Βετουλάκη