Παρέμβαση Γιάννη Παζίου για το υγειονομικό κενό της Ανατολικής Πυλίας

Παρέμβαση Γιάννη Παζίου για το υγειονομικό κενό της Ανατολικής Πυλίας

Αδήριτη ανάγκη η άμεση επίλυση του προβλήματος
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η άμεση επίλυση του προβλήματος υγειονομικής κάλυψης της Ανατολικής Πυλίας.

Μια περιοχή διαχρονικά αδικημένη σε θέματα υποδομών, όμως τόσο πλούσια σε ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, που στην ουσία με την ακτογραμμή από τις Κιτριές μέχρι και την Κορώνη αποτελεί τη «Μεσσηνιακή Ριβιέρα», η οποία δυστυχώς παραμένει πολλαπλά αναξιοποίητη.

Τα ζητήματα υγειονομικής κάλυψης αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας την πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, τη στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα του και την ουσιαστική υποστήριξη του ιατρονοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Το σύνολο των υγειονομικών δομών της Μεσσηνίας είναι γνωστό πως υποφέρουν από υποστελέχωση και ελλείψεις, που σε συνδυασμό με τις επιλογές της κυβέρνησης δε διαφαίνεται προοπτική αντιστροφής της υφιστάμενης κατάστασης, αντιθέτως οδηγούμαστε σε περαιτέρω υποβάθμιση. Για την περιοχή της Ανατολικής Πυλίας η υγειονομική κάλυψη αποτελεί καταλυτικό παράγοντα, τόσο ασφάλειας, για τη συγκράτηση των υφιστάμενων πληθυσμών, όσο και αναπτυξιακό, για την τουριστική αναβάθμιση της. Το υφιστάμενο κενό δυσχεραίνει έτι περαιτέρω την κατάσταση, με τραγικές δυστυχώς συνέπειες.

Βέβαια, αποδίδουμε τις ευθύνες που πρέπει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την προκλητική αδιαφορία, τους οφείλουμε ωστόσο να αναλάβουμε και εμείς το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, ως ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι δε μεριμνήσαμε να επιλύσουμε το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα κατά τα χρόνια διακυβέρνησής μας.

Αποτελεί καθήκον μας η συμπαράσταση και η διεκδίκηση υλοποίησης των δίκαιων αιτημάτων των πολιτών και των φορέων της περιοχής, που συνεπικουρούνται και από τους Συλλόγους Ιατρών.

Πρέπει να προχωρήσει η υλοποίηση του ΦΕΚ 1755/2007 περί ιδρύσεως Κέντρου Υγείας στον Άγιο Ανδρέα στη βάση αναδιοργάνωσης των υγειονομικών δομών και της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο ευρύτερης εθνικής αναδιοργάνωσης.

Ωστόσο, μέχρι να δρομολογηθεί η υλοποίηση δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα, οφείλει άμεσα το υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει για την επαρκή στελέχωση, τον εφοδιασμό με υγειονομικό υλικό του Περιφερειακού Ιατρείου – Κέντρου Εφημερίας Λογγάς, για να επιτελέσει το ρόλο του, και να δρομολογηθεί η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΑΒ σε θέση που θα υποδειχθεί με επιστημονικά κριτήρια, για να καλυφθούν οι σοβαρές ανάγκες των κατοίκων καθ’ όλο το έτος.

Τους το οφείλουμε άπαντες.

Του Γιάννη Πάζιου
Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, μέλους Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής