ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας: Οι παρεμβάσεις άλλαξαν την ημερομηνία για ακύρωση της απόφασης στο ΣτΕ

ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας: Οι παρεμβάσεις άλλαξαν την ημερομηνία για ακύρωση της απόφασης στο ΣτΕ

Σε διευρυμένο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) παραπέμφθηκε το αίτημα ακύρωσης της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Το θέμα θα συζητηθεί σε επταμελές και όχι σε πενταμελές, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, τμήμα στις 28 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προχθές οι εμπλεκόμενες πλευρές ενημερώθηκαν ότι το πενταμελές τμήμα του ΣτΕ, ενώπιον του οποίου είχε αρχικά οριστεί να γίνει η συζήτηση της προσφυγής κατά της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε την παραπομπή του θέματος σε επταμελές τμήμα. Με τη νέα απόφαση η εισαγωγή της αίτησης στο ΣτΕ θα λάβει χώρα στις 28 Μαρτίου και όχι στις 24 Ιανουαρίου.

Η απόφαση παραπομπής της υπόθεσης σε τμήμα με διευρυμένη σύνθεση βασίζεται στο άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τις αρμοδιότητες της Ολομέλειας και των Τμημάτων του ΣτΕ: «Ο πρόεδρος του τμήματος μπορεί λόγω της σπουδαιότητάς της να εισαγάγει υπόθεση στην επταμελή σύνθεση του τμήματος. Και η πενταμελής σύνθεση μπορεί για τους ίδιους λόγους να παραπέμψει την υπόθεση στην επταμελή, ορίζοντας ως εισηγητή και πάρεδρο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναπομπή της υπόθεσης στην πενταμελή σύνθεση. Το τμήμα με πενταμελή ή επταμελή σύνθεση μπορεί σε κάθε περίπτωση να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση έρχεται λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης παρεμβάσεων από φορείς οι οποίοι ζητούν την απόρριψη της αίτησης κατά της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έμπειροι νομικοί εκτιμούν ότι η επίκληση της σπουδαιότητας, που οδήγησε την υπόθεση σε διευρυμένο Τμήμα του ΣτΕ, συνδέεται με το εύρος των παρεμβάσεων που ασκήθηκαν, δεδομένου ότι χρήση αυτού του δικαιώματος έκαναν φορείς από περιοχές που παράγεται το 90% και πλέον της Ελιάς Καλαμάτας.