Σε κάθε φαινόμενο, η αρχή παραμένει η πιο αξιόλογη στιγμή

Σε κάθε φαινόμενο, η αρχή παραμένει η πιο αξιόλογη στιγμή

Thomas Carlyle, 1795-1888, Άγγλος συγγραφέας