Υπουργείο Πολιτισμού: «Να απομακρυνθεί η φωτεινή οθόνη από την πλατεία Φιλιατρών»

Υπουργείο Πολιτισμού: «Να απομακρυνθεί η φωτεινή οθόνη από την πλατεία Φιλιατρών»

Θα πρέπει να απομακρυνθεί η φωτεινή οθόνη που τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας στις αρχές καλοκαιριού του 2020 στην κεντρική πλατεία Φιλιατρών, τονίζει εγγράφως η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού προς το Δήμο Τριφυλίας και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Στο έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ) του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Ενημέρωση που αφορά στην τοποθετημένη φωτεινή οθόνη στην Πλατεία Καποδιστρίου εντός οικισμού Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας», αναγράφεται: «Κατόπιν καταγγελίας που αφορά στην τοποθετημένη φωτεινή οθόνη επί της νότιας πλευράς της Πλατείας Καποδιστρίου εντός οικισμού Φιλιατρών, σας γνωρίζουμε, σύμφωνα και με το αρχείο της Υπηρεσίας, τα κάτωθι: Η εν λόγω κατασκευή επί της νότιας πλευράς της Πλατείας Καποδιστρίου εντός οικισμού Φιλιατρών χωροθετείται εντός προστατευμένου από το ΥΠΠΟΑ χώρο. Σύμφωνα τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.4858/2021, για οποιαδήποτε εργασία επί των μνημείων ή στο περιβάλλον τους, απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας μας. Για την τοποθέτηση της φωτεινής οθόνης η Υπηρεσία μας δεν έχει γνωμοδοτήσει και ταυτόχρονα θίγει τα νεώτερα μνημεία που βρίσκονται στο περιβάλλον της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απομακρυνθεί αυτή και να κατατεθεί μελέτη (με τη θέση, τα υλικά κ.τ.λ.) στην Υπηρεσία μας προς έλεγχο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση».

Του Ηλία Γιαννόπουλου