Αναστολή αποχής σε υποθέσεις Νομικής Βοήθειας αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Αναστολή αποχής σε υποθέσεις Νομικής Βοήθειας αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Συνέχιση της αποχής σε ποινικές δίκες α’ βαθμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ειπώθηκαν διαρκούσης της τελευταίας συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 28/1 στην Αθήνα και την από 8/2 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων, αποφάσισε ομόφωνα:

-την αναστολή αποχής από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από την Τετάρτη 15/2 μέχρι 31/3, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023

(β) την παράταση μέχρι 30/6/2023 της αποχής από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού για πράξεις πλημμεληματικού ή/και κακουργηματικού χαρακτήρα, εφόσον εκδικάζεται αδίκημα προβλεπόμενο κατ’ άρθρο 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), με την εξαίρεση των υποθέσεων που τελούν υπό παραγραφή ή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.