Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ διατηρητέα και ακίνητα σε πληγείσες περιοχές

Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ διατηρητέα  και ακίνητα σε πληγείσες περιοχές

Προβλέπει Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Από την υποχρέωση πληρωμής ΕΝΦΙΑ (του 2023) εξαιρούνται όσοι κατέχουν ακίνητο σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και εκείνοι που διατηρούν δικαιώματα σε ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης. Αυτό προβλέπεται σε νομοσχέδιο για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων κατηγοριών, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και τα ακίνητα που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2022. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2023 στη Φορολογική Διοίκηση από το δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα 2 επόμενα έτη.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών του καλοκαιριού από τη Μεσσηνία βρίσκονται ακόμα οι Κοινότητες Χρυσοκελλαριάς και Υάμειας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Και τα διατηρητέα

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης που προστατεύονται από τον κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220), καθώς και σε δικαιώματα επί κτηρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η/12/2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210), εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτήρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων, με σκοπό την προστασία των διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης της χώρας.

Β.Β.